Blue Flower

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Projekt grantowy nr 6/2020/G

Umowa nr 01055-6935-UM1221610/20 z dnia 23.11.2020r.

 Tytuł projektu grantowego: Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Projekt grantowy nr 5/2020/G

Umowa nr 01050-6935-UM1221609/20 z dnia 22.10.2020r.

 Tytuł projektu grantowego: Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

Projekt grantowy nr 3/2020/G

Umowa nr 01013-6935-UM1221607/20 z dnia 27.08.2020r.

Tytuł projektu grantowego: Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Projekt grantowy nr 4/2020/G

Umowa nr 01047-6935-UM1221608/20 z dnia 22.10.2020r.

 Tytuł projektu grantowego: Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt grantowy nr 2/2020/G

Umowa nr 01039-6935-UM1221606/20 z dnia 08.10.2020 r.

 Tytuł projektu grantowego: Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne