Blue Flower

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt grantowy nr 2/2020/G

Umowa nr 01039-6935-UM1221606/20 z dnia 08.10.2020 r.

 Tytuł projektu grantowego: Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Projekt grantowy nr 1/2020/G

Umowa nr 01028-6935-UM1221605/20 z dnia 09.09.2020 r.

 Tytuł projektu grantowego: Działania informacyjno- promocyjne

Szanowni Państwo. W dniu 23.01.2020r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych .   27.01.2020r. zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.