Blue Flower

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Projekt grantowy nr 1/2021/G

Umowa nr 01059-6935-UM1221884/21 z dnia 20.05.2021r.

 Tytuł projektu grantowe Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną